طایفه مکوند دریک نگاه  تاریخچه مکوند ...

مكوند قومي به بلنداي تاريخ و به سرافرازي بختياري است ... مكونديها صدها سال مرزبان ايل بختياري بوده و هستند ... سرزمين اين طايفه بزرگ از يك سو با ايل بهمئي و از سوي ديگر با اعراب همسايگي ديرينه دارد . 
اين قوم كه در منطقه به خوشنامي و حسن رفتار معروفيت دارند در هشتاد كيلومتري شرق اهواز و در سايه صبحگاهي كوهساران آسماري و كوهپايه هاي مكوند و مابين دو شهر نفتي مسجد سليمان و هفتكل به زيبايي روزگار مي گذرانند . بعداز كمتر از يكصد و پنجاه سال پيش كه خان بختياري قسمتي از خاك مكوند در هفتكل (طوف سفيد يا دشت بهار) را به مهاجران قشقايي داد ، تركهاي قشقايي نيز به يكي از همسايگان غربي اين طايفه تبديل شدند . 

طايفه مكوند كه در جنوب خود رامهرمز، در شرق باغملك ، در غرب هفتكل و اهواز و در شمال خود مسجدسليمان را دارد از دهستان ميداود در باغملك تا دهستان (بخش ) گلگير در مسجد سليمان گستردگي داشته و به دليل همجواري با راه ارتباطي و شركتي هفتكل به مسجد سليمان دهها سال زود تر از ديگر روستاها و مناطق رشد كرده و به تعالي نزديك شد. بعداز كشف نفت در سال هزار و دويست و هشتاد و هفت در سرزمينهاي بختياري و بعداز آن طايفه مكوند كه صدها سال كلانتري و حكومت بختياري در منطقه جانكي را بعهده داشت خيلي زود جذب شركت نفت شده و در رده هاي مختلف اين شركت مشغول به فعاليت شدند واكنون كه يكصد سال از كشف نفت مي گذردنيز تعداد مكونديهاي شاغل در اين غول نفتي جهان بيشتر از ديگر طوايف بختياري است .

مكونديها كه از ايل چارلنگ بختياري هستند داراي گويش خاصي مي باشند كه در منطقه هفتكل به گويش مكوند شهرت دارد و جالب است بدانيد كه اكثر مردم ساكن در هفتكل (از ايلات ، طوايف و گويشهاي مختلف) نيز معمولا از اين گويش براي ارتباط با ديگر طوايف استفاده كرده و گويش مكوند به گويش عمومي هفتكل تبديل شده است.

كودكان مكوندي به دليل نزديكي به دو شهر نفتي هفتكل و مسجد سليمان و بهره مندي از امكانات شركت نفت جذب مدارس تازه تاسيس اين شركت شده و به سرعت مدارج علمي را پشت سر نهاده و در كوتاه مدتي از حيث دانش آموختگي نيز سرآمد ديگران شدند .

بدليل كلانتري مكونديها در منطقه ،اين طايفه همواره دوشا دوش ايل بزرگ بختياري از سرحدات ايران پاسداري كرده و در جنگهاي مختلف شركت داشتند و مي گويند در كشور گشايي نادر شاه و فتح كابل و هندوستان نيز مرداني از اين طايفه جز سرداران سپاه ايران بودند كه پس از بازگشت از جنگ درشمال شرقي ايران ماندگار شدند و اكنون نيز عده ي زيادي از طايفه مكوند با عنوان مكوندي در اين خطه از ايران از سرزمين مادري دور افتاده اما به زيبايي روزگار مي گذرانند.

مكونديها علاوه بر سكونت گسترده در شهرهاي هفتكل و مسجدسليمان تعداد زيادي از ايشان از قديم تا كنون در مناطق مختلف شوشتر ساكن هستند كه گويششان با گويش سرزمين مادري متفاوت اما رفتار، پندار و گفتارشان همانند همتبارانشان در سرزمين مادري نيكو است .     

           (( برگرفته از وبلاگ هاي ديگر بزرگواران ))

                                                           

نوشته شده توسط آخرین کلانترb در سه شنبه ششم فروردین ۱۳۸۷ |